శ్రీ కాత్యాయని దేవి అమ్మవారు

1
7968

katyayani-devi-hariome

Back

1. శ్రీ కాత్యాయని దేవి అమ్మవారు

5-10-2016
బుధవారము,ఆశ్వయుజ శుద్ధ చవితి
అయిదవరోజు శ్రీ కాత్యాయని దేవి అమ్మవారి అలంకరణ (కుజుడు +శుక్రుడు )
పసుపుచీర ( గురువు )
అరటి పళ్లు నైవేద్యం ( గురువు + రాహువు )
పాయసాన్నం (శనీశ్వరుడు + శుక్రుడు )

Promoted Content
Loading...
Back

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here