తిరుమలలో చూడవలసిన ప్రదేశాలు

0
4674

places-to-visit-in-tirumala-hariome

Back

1. స్వామిపుష్కరిణి:

ఈ కోనేరు తిరుమల గుడికి ప్రక్కనే ఉంది. భక్తులు గుడిలో ప్రవేశించే ముందుగా పవిత్ర మైన పుష్కరిణిలో స్నానం చేస్తారు. ఇందులో స్నానం చేస్తే శరీరంతో పాటు మనస్సు కూడా పరిశుద్ధ మవుతుంది.

Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here