హిందు పురాణాల ప్రకారం పడుకోవాలంటే ఈ సూత్రాలు పాటిస్తే ఆయురారోగ్యాలు పక్కా!! 16 Sutras to Follow to Good Sleep For Health & Wealth

0
494
Sutras to Follow to Good Sleep For Health & Wealth
Rules to Follow to Good Sleep For Health & Wealth

Sutras to Follow to Sleep For Health & Wealth

1పడుకోవాలంటే పాటించే పదహారు సూత్రాలు

1. ఒంటరిగా ఎవరూ లేని ప్రదేశంలో, విడిచిపెట్టబడిన గృహంలో నిద్రించకూడదు అదేవిధంగా దేవాలయం, స్మశానంలో నిద్రించకూడదు.(మను స్మృతి).
2. పడుకున్న వారిని ఒక్కసారిగా ఆకస్మికంగా నిద్ర లేపకూడదు.(విష్ణు స్మృతి).
3. విద్యార్థులు, నౌకరులు మరియు ద్వారపాలకులను ఎక్కువసేపు నిద్ర పోనివ్వకూడదు. వీరు చాలినంతా మాత్రమే నిద్రించాలి(చాణక్య నీతి)
4. ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండటం కోసం బ్రహ్మా ముహూర్తంలో నిద్ర నుంచి మేల్కోవాలి.(దేవీ భాగవతము).
5. చీకటిగా ఉన్న గదిలో నిద్రపోవడం మంచిది కాదు. (పద్మ పురాణము)
6. తడి పాదాలతో నిద్రించకూడదు. పొడి పాదాలతో నిద్రించడం వలన శ్రీ మహాలక్ష్మి (ధనం) యోగం లభిస్తుంది.(అత్రి స్మృతి). చేడిపొఇన మంచంపై, భోజం చేసి కడుక్కొకుండా పడుకోవడం మంచిది కాదు. ( మహాభారతం).
7. దుస్తులు లేకుండా నగ్నంగా నిద్రించకూడదు. (గౌతమ ధర్మ సూత్రం).
8. నిద్రించేటప్పుడు తూర్పు దిశలో తల పెట్టి నిద్రించడం వలన విద్య యోగం, పశ్చిమ దిశలో తల పెట్టి నిద్రించడం వలన ప్రబ్ల చింత, ఉత్తరము దిశలో తల పెట్టి నిద్రించడం వలన ఆపద మరియు మృత్యువు కొని తెచ్చుకున్నట్టే. (ఆచార మయూఖ్)

మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back