అక్టోబర్‌లో సూర్య, చంద్ర గ్రహణాలు | నవరాత్రి పూజపై గ్రహణం ప్రభావం ఎంత వరకు ఉండబోతుంది?! | Solar, Lunar Eclipses Impact on Navratri 2023

0
1675
Solar, Lunar Eclipses Impact on Navratri 2023
Solar, Lunar Eclipses Impact on Devi Navratri 2023

The Two Eclipses In October 2023 & Their Impacts on Devi Navratri

1అక్టోబర్ 2023లో రెండు గ్రహణాలు & దేవి నవరాత్రులపై వాటి ప్రభావం

అక్టోబర్ రెండు గ్రహణాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఒక్కటి సూర్యగ్రహణం, రెండు చంద్రగ్రహణం. ఈ 2 గ్రహణాలు దగ్గరిలో రావడం చాలా అరుదు. గర్భిణీ స్త్రీలు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

సూర్యగ్రహణం అంటే ఏంటి? (What is a Solar Eclipse?)

భూమి మరియు సూర్యుడు మధ్య చంద్రుడు వచ్చినప్పుడు సాధారణంగా సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. చంద్రుడు సూర్యుడు నుంచి వచ్చే కిరణాలు అడ్డుకుంటుంది అందువలన సూర్య గ్రహణం ఏర్పడుతుంది.

చంద్రగ్రహణం అంటే ఏమిటి? (What is a Lunar Eclipse?)

సూర్యుడు మరియు చంద్రుడు మధ్య భూమి వచ్చినప్పుడు సాధారణంగా చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. భూమి నీడ చంద్రుని పై పడినప్పుడు చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతుంది.

మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back