ఇందిరా ఏకాదశి

0
1484
ఈ ఏకాదశికి పితృ పక్షంలో ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది.
 
పితృ పక్షంలో ఏకాదశి ఉపవాసం కూడా పాటిస్తారు. పూర్వీకుల వైపు ఉండే ఏకాదశిని ఇందిరా ఏకాదశి అంటారు. ఈ ఏకాదశికి పితృ పక్షంలో ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉందని చెబుతారు. ఇందిరా ఏకాదశి ఉపవాసం మరియు ఆరాధన గురించి తెలుసుకుందాం.
 
అన్ని ఉపవాసాలలో ఏకాదశి ఉపవాసం ఉత్తమమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. పంచాంగం ప్రకారం, ఈ సమయంలో అశ్విన్ నెల కొనసాగుతోంది. అశ్విన్ నెలలో కృష్ణ పక్షానికి చెందిన ఏకాదశిని ఇందిరా ఏకాదశి అంటారు. ఈ ఏకాదశికి ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది, ఎందుకంటే ఈ ఏకాదశి పూర్వీకుల వైపు పడుతోంది. 
 
ఇందిరా ఏకాదశి ఉపవాసం మోక్షాన్ని అందిస్తుంది. ఇందిరా ఏకాదశిని వేగంగా ఉంచడం ద్వారా తండ్రులకు మోక్షం లభిస్తుందని నమ్ముతారు. అందువల్ల ఇందిరా ఏకాదశి ఉపవాసం పితృ పక్షంలో విముక్తి మరియు శాంతి కోసం తండ్రుల కోరికలతో జరుపుకుంటారు. ఇందిర ఏకాదశి ఉపవాసం విష్ణువు ఆశీర్వాదం తెస్తుంది. ఇందిరా ఏకాదశి ఉపవాసం అన్ని కోరికలను తీర్చడానికి పరిగణించబడుతుంది.
 

ఇందిరా ఏకాదశి కథ

ఇందిరా ఏకాదశి ఉపవాస సమయంలో ఈ కథ తప్పక వినాలి. పురాణాల ప్రకారం , సత్యగలో , ఇంద్రసేన్ అనే గంభీరమైన రాజు పరిపాలించాడు. అతని రాజ్యం పేరు మహిష్మతి. మహిష్మతి రాష్ట్రంలో ప్రజలకు ఎలాంటి సమస్య లేదు. ప్రజలు సంతోషంగా జీవించారు. రాజు ఇంద్రసేన్ విష్ణువు యొక్క గొప్ప భక్తుడు. ఒకరోజు నారద ఇంద్రసేన్ ఆస్థానంలో హాజరై రాజు తండ్రి కోరికను రాజుకు తెలుపుతాడు. మీ తండ్రి యమలోకంలో ఉన్నాడని నారదుడు రాజుకు చెబుతాడు. అతను తన మునుపటి జన్మలో పొరపాటు చేసాడు , ఈ కారణంగా అతను యమలోకంలో నివసించవలసి వస్తుంది. అశ్విన్ నెల కృష్ణ పక్షంలో ఇంద్రసేన్ ఏకాదశిని ఉపవాసాలు పాటిస్తే అతనికి స్వర్గం వస్తుందని నారదుడు రాజుతో చెప్పాడు. ఇందిరా ఏకాదశి ఉపవాసం గురించి సవివరమైన సమాచారం ఇవ్వమని రాజు నారదుడిని అభ్యర్థించాడు. దీనిపై నారదుడు మాట్లాడుతూ ఏకాదశి ముందు రోజు , పూర్వీకులను దశమి రోజున పద్ధతి ప్రకారం పూజించాలని చెప్పారు. మరియు ఏకాదశి తేదీన మరియు ద్వాదాశి రోజున , భగవంతుడిని ఆరాధించిన తరువాత , ఉపవాసం చేసి , దాతృత్వ పనులు చేయండి. ఈ విధంగా ఉపవాసం చేయడం ద్వారా మీ తండ్రికి స్వర్గంలోకం ప్రాప్తిస్తుందని నారదుడు ఇంద్రసేన్‌తో అన్నారు. నారదుడు నిర్దేశించిన నిబంధనల ప్రకారం రాజు ఇంద్రసేన్ ఉపవాసం ఉండేవాడు. ఏకాదశి ఉపవాసం వల్ల అతని తండ్రి స్వర్గం పొందాడు.
 

ఇందిరా ఏకాదశి పవిత్రమైన

ఏకాదశి తిథి ప్రారంభం – సెప్టెంబర్ 20, 2022న 09:26 PM
ఏకాదశి తిథి ముగింపు – సెప్టెంబర్ 21, 2022న 11:34 PM