రుద్రాక్షల రకములు మరియు వాటి స్వరూపం | About Rudraksha in Telugu

1
4223
loard-shiva-jyotirlinga2
రుద్రాక్షల రకములు మరియు వాటి స్వరూపం | About Rudraksha in Telugu

రుద్రాక్షల రకములు మరియు వాటి స్వరూపం | About Rudraksha in Telugu

Back

1. రుద్రాక్షలు ఎన్ని రకాలు?

రుద్రాక్షలు   ఏక ముఖి నుండి  ఇరవై ఒక్క ముఖాల రుద్రాక్షలు వరకు వున్నాయి. సాధారణం గా పంచముఖ రుద్రాక్షలు దశ ముఖ రుద్రాక్షలు విరివిగా దొరుకుతాయి  ఐతే ముఖములు ఆధారంగా రుద్రాక్ష స్వరూపం ఏమిటి అని తెలుకోండి.

Promoted Content
Back

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here