జ్యోతిష్యశాస్త్ర ప్రకారం పక్షవాతం రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? | Prevention of Paralysis in Astrology in Telugu

0
10095
NavagrahaPrathishtapana
Prevention of Paralysis in Astrology
Back

1. పక్షవాతం ఎందుకు వస్తుంది? | Prevention of Paralysis in Astrology In Telugu

Prevention of Paralysis in Astrology. మానవశరీరంలో పక్షవాతం అనునది వాత దోషము వలన ఏర్పడు తీక్షణమైన వ్యాధి.శరారంలో రక్తప్రసరణ వ్యవస్థకు ఆటంకం కలుగడం వలన పక్షవాతం వస్తుంది…జ్యోతిష్యశాస్త్ర ప్రకారం నరాలకి అధిపతి బుధుడు కాబట్టి ఈ వ్యాధి కారక గ్రహం బుధుడు.

Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here