జాతకం ప్రకారం పుత్ర సంతానం దోషం ఉందా లేదా అని ఎలా తెలుసుకోవచ్చు?దోషం ఉంటే పరిహారం ఏమిటి ?

3
15962
navgraha
జాతకం ప్రకారం పుత్ర సంతానం దోషం ఉందా లేదా అని ఎలా తెలుసుకోవచ్చు?దోషం ఉంటే పరిహారం ఏమిటి ?
Back

1. పుత్రదోషం ఉన్నట్లు ఎలా తెలుసుకోవచ్చు

పుత్ర దోషం – పుత్ర సంతానం ఉందా లేదన్న విషయాన్ని జాతకపరంగా తెలుసుకోవాలంటే పురుషుని జాతకాన్నిబట్టి చూడటం పరిపాటి. ప్రతి జాతకునికి ఐదోస్థానం పుత్ర స్థానంగా పరిగణించబడుతుంది. పుత్రకారకునిగా బుధుడు ఆధిపత్యం వహిస్తాడు. గురువు శుభస్థాన ఆధిపత్యం వహిస్తే జాతకులకు పుత్రప్రాప్తి తప్పకుండా లభిస్తుంది.
ఐదో స్థానంలో రాహు- కేతులుంటే పుత్రదోషం ఉంటుంది. దీనికే “నాగదోషమని” పేరు. ఈ దోషం గల జాతకులు తప్పకుండా నాగదోష పరిహారం చేయాలి. అలా చేసిన పక్షంలో నాగదోషం తొలగిపోవటంతో పాటు పుత్రప్రాప్తి లభిస్తుంది.

Promoted Content
Back

3 COMMENTS

  1. మంచి వివరాలు తెలియచేస్తూన్నారు మీరు పంపే ప్రతీది మేము పాటిస్తున్నాము

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here