సంప్రదాయం ప్రకారం నరక చతుర్దశి రోజు ఏమి చెయ్యాలి ? | Naraka Chaturdashi in Telugu ?

1
6093
What to Do on Naraka Chaturdashi in Telugu ?

What To Do On Naraka Chaturdashi 2023

నరక చతుర్దశి

తెల్లవారకముందే నువ్వులనూనే తలపై వేసుకుని ” ఉత్తరేణి” కొమ్మను నెత్తి మీద ఉంచుకుని తలంటుకోవాలి. అలా తలంటుకునేటప్పుడు

“ శీతలోష్ణ సమాయుక్త సకంటకదళాన్విత హరపాప మపామార్గ భ్రామ్యమాణః పునః పునః అని చెప్పుకోవాలి.

స్నానాంతరం నల్లనువ్వులతో

“యమాయ తర్పయామి తర్పయామి తర్పయామి ” అంటూ యమతర్పణం విడవాలి. నరకాసురుడు మరణించిన సమయం అది.

ఆపై
యమాయ ధర్మరాజాయ మృత్యువే చాంతకాయచ!
వైవస్వతాయ కాలాయ సర్వభూత క్షయాయచ!!
ఔదుంబరాయ ధర్మాయ నీలాయ పరమేష్టినే!
మహోదరాయ చిత్రాయ చిత్రగుప్తాయతే నమః!! అని చెప్పుకోవాలి.

ఇల్లంతా కడిగి ముగ్గులు పెట్టుకోవాలి. ఆ రోజు మినపాకులతోకూర వండుకు తినాలి. వీలుకాకపోతే మినపగారెలైనా సరే. నరకచతుర్దశినే ప్రేతచతుర్దశి అని కూడా అంటారు.

వెలుగు జ్ఞానానికి గుర్తు. సంతోషానికి ప్రతీక. చీకటిని దూరం చేసే దీపం మనిషి వివేకానికి సంకేతం. భారతీయ దివ్య ఋషులు, దార్శనిక శక్తి కల్గిన మహర్షులు మేధోమధనంలో మానవాళి అభివృద్ధి కోసం శాస్త్రాలు రచించి, నియమాలు వివరించిండ్రు. అనేక వేల సంవత్సరాల నుండి మన పూర్వీకులు ఆచరిస్తూ, అనుసరిస్తూ, అభిమానిస్త్తూ వచ్చిందే సంప్రదాయం.

పంచాంగం ప్రకారం 2023లో నరక చతుర్దశి నవంబర్ 11వ తేదీ శనివారం జరుపుకోనున్నారు.

Diwali Related Posts

దీపావళి లక్ష్మీపూజ విధానం & వ్రత నియమాలు | Deepavali Lakshmi Pooja Procedure At Home in Telugu

వివిధ ప్రాంతాలలో ప్రచారంలో ఉన్న దీపావళి పండుగ వెనుక ఉన్న కథలు | Stories Behind the Celebration of Diwali Festival in Different Areas

దీపావళి ప్రాముఖ్యత | పాటించవలసిన నియమములు ఏమిటి? | Diwali 2023 in Telugu

దీపావళి ప్రమిదల్లో ఎన్ని వత్తులు ఉండాలి? వాటి ఫలితాలు ?! | How Many Wicks Should be Lit in Diwali Deeparadhan

Deepavali Celebrations across various regions of India

How to perform Lakshmi Pooja on Diwali?

Importance and things to do on Deepavali

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here