అప్పులు ఎక్కువ చేస్తున్నారా? అయితే వెంటనే ఆ పూలను అక్కడి నుంచి తొలగించండి?! | Worship Tips on Flowers

Don’t Use These Flowers for Worship Which are Pale or Fade Away పాలిపోయిన లేదా వాడిపోయే ఈ పువ్వులను పూజకు ఉపయోగించవద్దు పువ్వులు అంటే మహిళలకు చాలా మక్కువ. పువ్వులను అన్ని రకాల పూజలకి కూడా ఉపయోగిస్తారు. కొన్ని రకాల పూవ్వులలో ప్రతికూల శక్తి ఉంటుందని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మన హిందూ వాస్తు శాస్త్రం చాలా బలమైనది. మన వాస్తు శాస్త్రంలో చాలా నియమ నిబంధనలు … Continue reading అప్పులు ఎక్కువ చేస్తున్నారా? అయితే వెంటనే ఆ పూలను అక్కడి నుంచి తొలగించండి?! | Worship Tips on Flowers