Achyuthashtakam

0
3980
13315796_1307097972652387_6439796547667070939_n
Achyuthashtakam

Achyuthashtakam

Achutham kesavam Rama narayanam Krishna Damo Dharam Vasudeva M harim  !

Sri-dharam madhavam gopika vallabham janaki nayakam ramachandram bhaje   !!    1    !!

Achutham kesavam satyabhamadhavam Madhav am Sri Dharam Radhika radhithaam  !

Indhira mandhiram chethasa Sundaram devakinandhanam nandhajam sandhadhe   !!   2  !!

Vishnave jishnave sankhine chakrine rukmini ragine janakijaaniye  !

Vallavi vallabhaya richathayathmane kamsa vidvamsine vamsine te namaha  !!   3  !!

Krishna Govinda hey  Rama Narayana Sri pathe vasu devajitha Sri nidhe !

Achuthanantha hey madhavadhokshaja Dwaraka nayaka Draupadi rakshaka  !!  4  !!

Raksha sankshobithaha sitaya shobitho dhanda karanya bhupunyathakaranam !

Lakshmanenanvitho vanaraisevitho gasthya sampoonjitho ragavaha pathu maam !!  5  !!

Dhenukarishtahanishta krudveshinaam kesiha kamsa hrudhvamsaka vadhakaha!

Poothana kopakaha soorajakhelano bala gopalakaha paathu mam sarvadaha !!  6  !!

Vidyudyothavrathaspuradvasanam pravrudambhodhava  tropalla sadvigraham !

Vanyaya maalaya shobitoraha sthalam lohithamghridvayam  vaari jaksham bhaje !!  7  !!

Kunchithaih kunthalairbhajamananam rathna moulim lasthkundalam gundayo !

Harakeyurakam kankanaprojwalam kinkini manjulam syamalam tam bhaje  !!  8  !!

Achthashtakam yah patedisthadham premataha pratyuham purushaha sasruham !

Vruthathasundharam vedya viswambharam tasya vasyo harirarjithaye satwaram  !!  9  !! …..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here