రుచక్ మహాపురుష రాజయోగం! ఏ రాశుల వారికి ధనలాభం?! | Ruchak Mahapurush Rajyoga

0
959
Ruchak Mahapurush Rajyoga
What is Ruchak Mahapurush Rajyoga? and It’s Impacts?

Ruchak Mahapurush Rajyoga

1రుచక్ మహాపురుష రాజయోగం

కుజుడు వృశ్చిక రాశికి నవంబర్ 16న ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీని కారణంగా రుచక మహా పురుష రాజయోగం సృష్టించబడుతుంది. ఈసారి దీపావళి ఎంతో ముఖ్యమైనది అని అందరికీ తెలుసు.

కుజుడు గ్రహాలకు అధిపతి. గ్రహాలు సంచారం వల్ల శుభ మరియు అశుభ యోగాన్ని సృష్టించబోతున్నారు. 16న కుజుడు వృశ్చిక రాశిలో సంచారం వల్ల ఆసక్తికరమైన రుచక మహా పురుష రాజయోగం సృష్టించబడింది. ఈ రుచక మహా పురుష రాజయోగం పవిత్రమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది . ఈ రాజయోగం ఏర్పడటం వల్ల కొన్ని ఆకస్మిక ధనలాభం పొందుతారు. ఒక్కో రాశి గురుంచి తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back