అక్షయ తృతీయ నుంచి మారనున్న ఈ రాశుల వారి తలరాత | Akshaya Tritiya Lucky Zodiacs

0
2746
Akshaya Tritiya Will be Wonderful for Zodiac Signs
Akshaya Tritiya Horoscope for Zodiac Signs

Akshaya Tritiya Will be Wonderful for Zodiac Signs

1అక్షయ తృతీయ నుంచి రాశిచక్ర గుర్తులకు అద్భుతంగా ఉంటుంది

కొందరు హిందువులు అక్షయ తృతియని దీపావళి మరియు ధంతేరస్ కంటే ఎక్కువగా ఆ రోజు శ్రీ మహలక్ష్మిని అలాగే శ్రీ మహవిష్ణువుని భక్తి శ్రద్దలతో పూజిస్తారు. అయితే ఏప్రిల్ 23 ఆదివారం అక్షయ తృతీయ నుంచి ఈ క్రింది రాశుల వారి జీవితాల్లో పెను మార్పు రానుంది.

Back