ఆపదమొక్కులవాడు అన్న పేరులోని అర్థం, పరమార్థం

0
8251

om namo venkatesaya

Back

1. ఎన్ని పేర్లో! ఎంతటి అర్ధమో!

తిరుమల దేవునికి ఎన్నో, ఎన్నెన్నో పేర్లున్నాయి. శ్రీనివాసుడు, మంగపతి, శేషాచలపతి, వేంకటపతి, వేంకటేశ్వరుడు, తిరుమలేశుడు, సప్తగిరీశుడు, కలియుగ దేవుడు, ఏడుకొండలవాడు, వడ్డీకాసులవాడు, ఆపదమొక్కులవాడు, అడుగడుగుదండాలవాడు, గోవిందుడు, శ్రీవారు, శ్రీనిలయుడు, అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు – ఇలా ఎన్నో పేర్లతో గోవిందుని భక్తులు పిలుస్తుంటారు. గిరిశిఖరాలపై కొలువున్న ఆ శ్రీ వేంకటేశ్వరుని చాలా పేర్లకు మనకు అర్ధాలు తెలియవు. ఆయా పేర్లలోని ఔచిత్యం చాలామందికి బోధపడదు.

తిరుమల శ్రీనివాసుని పేర్లలోని కొన్నింటి ఔచిత్యాన్ని పరిశీలించి, అవగాహన చేసుకుంటే మనందరి కోసమే ఆ శ్రీవారు ఈ బిరుదు లన్నింటినీ తగిలించుకున్నాడేమో అని అని పించకపోదు.

Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here