మీలో ఆత్మ స్థైర్యం తగ్గుతోందా? | Loosing Self Confidence ? in Telugu

0
7663
low-esteem
మీలో ఆత్మ స్థైర్యం తగ్గుతోందా? | Loosing Self Confidence ? in Telugu

2. శక్తి గణపతి ఎవరు? ఆయన రూపం ఏమిటి?

వినాయకుని 32 రూపాలలో శక్తి గణపతి ఒకటి. ఈ రూపం లో స్వామి సిందూర వర్ణం లో ఉంటాడు. ఆయన ఎడమ తొడపై సకల చరాచర జీవులకూ శక్తిని ప్రసాదించే శక్తి దేవి కూర్చుని ఉంటుంది. శక్తి గణపతి నాలుగు చేతులను కలిగి ఉంటాడు. కుడివైపు పూమాలనీ, అభయ హస్తాన్నీ , ఎడమవైపు ఒక చేత అంకుశాన్ని ధరించి, మరోచేత అమ్మవారిని పట్టుకుని  ఉంటాడు.

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here