అరుణాచలం ఆలయ సమయాలు & సేవలు వాటి వివరాలు | Arunachalam Temple Timings & Darshan, Aarti, Abhishekam Details

0
1685
Arunachalam Temple Timings & Darshan, Aarti, Abhishekam Details
What are the Arunachalam Temple Timings & Darshan, Aarti, Abhishekam & Ticket Prices?

Arunachalam Temple Darshan, Aarti, Abhishekam Timings & Ticket Prices

1అరుణాచలం ఆలయ సమయాలు, అభిషేకాలు, సేవలు & టికేట్ ధరలు

అరుణాచలం ఆలయ సమయాలు & సేవలు (Arunachalam Temple Timings & Sevas)

సేవ పేరు సమయం
ఆలయం సందర్శనాలు (ప్రొద్దున వేళలు) (Arunachalam Temple Timings of Morning) ఉదయం 5:00 గం. నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 వరకు
ఆలయం సందర్శనాలు (సాయంకాలం వేళలు) (Arunachalam Temple Timings of Evening) సాయంకాలం 3:30 నుంచి రాత్రి 9:30 వరకు
ఉదయం హారతి ఉదయం 6:00 గంటలకు
సాయంత్రం హారతి రాత్రి 9:00 గంటలకు

 

మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back