శ్రీ మహావిష్ణువు లాగే వినాయకుడు కూడ అవతారాలు ఎత్తాడా?! వాటి చరిత్ర ఏమిటి?! | Incarnation of Ganesha

0
1030
Like Lord Vishnu, Ganesha Also Took Incarnations
8 Incarnation of Ganesha

Like Lord Vishnu, Ganesha Also Took Incarnations?

1శ్రీ మహావిష్ణువు లాగే వినాయకుడు కూడ అవతారాలు ఎత్తాడా?!

విష్ణుమూర్తిలాగే వినాయ‌కుడు కూడా అవ‌తారాలు ఉన్నాయని అని మీకు తెలుసా..?

మనం ఏ పూజ మొదలుపెట్టిన, ఏ కార్యం తలపెట్టిన ముందు గా ఆ విఘ్నేశ్వరునికి పూజ చేస్తాం. మొదటి పూజ చేయకపోతే అయానికి కొపం వస్తుంది. అందుకే ఏ పూజ లొనైన మొదటి పూజ ఆయానే అందుకుంటాడు. ఆ విఘ్నేశ్వరునికి ఆరాధిస్తే, ఏ సమస్యలు లేకుండా సంతోషంగా ఉండొచ్చు. విఘ్నేశ్వరుని ఆరాధిస్తే, విఘ్నాలు తొలగి మన పనుల్ని పూర్తి చేసుకోవచ్చు. కానీ మన కి తెలియని విషయం ఏమిటంటే, విఘ్నేశ్వరునికి కూడా ఆ విష్ణుమూర్తి లాగానే కొన్ని అవతారాలు ఉన్నాయి అని మన పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఆ అవతారాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం… మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back