ఆయుధ పూజను ఎందుకు & ఎలా చేస్తారు? ఇలా చేస్తే అన్నింటా విజయాలే?! | Ayudha Pooja Rituals

Ayudha Pooja Significance ఆయుధ పూజ విశిష్ఠత హిందూ మతం ప్రకారం, విజయదశమి ఒక్క రోజు ముందు ఆయుధ పూజ నిర్వహిస్తారు. ఆయుధ పూజలో పాత మరియు కొత్త వాహనాల రెండిటికి చేస్తారు. ఆయుధ పూజ ఎవరి వృత్తికి కి తగ్గట్లు వారు పూజించడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. పురాణాల ప్రకారం ఆయుధ పూజ వెనక ఉన్న కథ ఏమిటి? (What is the Story Behind Ayudha Puja According to Hindu Puranas?) 1. హిందూ … Continue reading ఆయుధ పూజను ఎందుకు & ఎలా చేస్తారు? ఇలా చేస్తే అన్నింటా విజయాలే?! | Ayudha Pooja Rituals