గ్యాస్‌ ట్రబుల్‌ నివారణకు ఆయుర్వేదపరమైన చిట్కాలు

0
22574

 

 

gastric problem - hariome
Gastric Troubles Remedies

Gastric Troubles Remedies

ఈ రోజుల్లో గ్యాస్‌ ట్రబుల్‌ సమస్య లేనివారు అతి తక్కువ మంది. దీనికి గల ముఖ్య కారణం మారిన జీవనశైలి విధానమే అని చెప్పవచ్చు. క్షణం తీరిక లేక యంత్రాలతో పరిగెడుతూ వేళకు ఆహారం తీసుకోక, ఒక వేళ అహారం తీసుకున్నా క్షణాలలో హడావిడిగా ముగించటం, దీనితో పాటుగా తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడి, రాత్రి సరిగా నిద్రపట్టక పోవడం, ఆలోచనలతో మనసు నిలకడ లేకుండా పరిగెత్తడం, కారణం లేకుండానే కోపం రావటం వంటి మానసిక సమస్యలతో బాటు సరైన అహారం తీసుకోక పోవటంతో ఈ సమస్య తీవ్రరూపం దాల్చి అందరిని వేధిస్తోంది.

2. చికిత్స:

వ్యక్తి శారీరక, మానసిక లక్షణాల ఆధారంగా హోమియో మందులను ఎంపిక చేసి ఇవ్వడం వల్ల వ్యాధి సమూలంగా నివారణ అవుతుంది.

Promoted Content