ఎముకల గట్టిదనానికి ఆయుర్వేద చిట్కా ఏమిటి ? | Ayurvedic Tips For Bones Strength in Telugu

2
27431
hands-296611_640
ఎముకల గట్టిదనానికి ఆయుర్వేద చిట్కా ఏమిటి ? | Ayurvedic Tips For Bones Strength in Telugu

Ayurvedic Tips For Bones Strength in Telugu

Some Ayurvedic Tips For Bones Strength in Telugu – ములగాకు నూరి కట్టు కట్టడం వల్ల, ములగాకును నెయ్యితో వేయించి అవదంలో వేసి కట్టు కట్టడం వల్ల పోట్లు, నెప్పులు తగ్గుతాయి.

సహాయ ఉపచారం:
తుమ్మ ఆకులు 100 గ్రా
తుమ్మ చెక్క పొడి 100 గ్రా
తుమ్మ పూల పొడి 100 గ్రా
తుమ్మ బంక 100 గ్రా
పైన తెలిపిన వాటన్నిటిని కలిపి పొడిచేసి ముద్దగా చేసి ఆర బెట్టి రోజు తీసుకున్నట్లైతే ఎముకల బలంగా ఉంటాయి.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here