సంతాన ప్రాప్తి కలగాలంటే బహుళ చతుర్థి వ్రతాన్ని చేయాలి!? | Bahula Chaturthi Vrat & Significance

0
260
Bahula Chaturthi Vrat & Significance
What is Bahula Chaturthi Vrat & Significance?!

Bahula Chaturthi 2023

1బహుళ చతుర్థి 2023

హిందూ పంచాంగం ప్రకారం బహుళ చతుర్థి శ్రావణ మాసంలో కృష్ణ చతుర్థి నాడు జరుపుకుంటారు. హిందూ సాంస్కృతిక పండుగలలో ఇది ఒకటిగా పరిగణిస్తారు.

హిందూ భారతదేశంలో దాదాపు బహుళ చతుర్థి అన్ని ప్రాంతాల్లో జరుపుకుంటారు. ఈ బహుళ చతుర్థి పండుగకు గుజరాత్‌ ప్రజలు ఎక్కువ ప్రధాన్యతా ఇస్తారు. ఈ బహుళ చతుర్థి ని బోల్ చోత్ వ్రతం అని పిలుస్తారు.

గుజరాత్‌లోని ప్రజలు ముఖ్యమైన నాగ్ పంచమి రోజుకు ఒక రోజు ముందుగా జరుపుకుంటారు. ఆ రోజును ప్రధానంగా ఆవులు మరియు ఆవు దూడల సంక్షేమం కోసం పాటిస్తారు. మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back