బతుకమ్మ అసలు కథ | ఏ రోజు ఏ బతుకమ్మని పూజించాలి? | Story Behind Bathukamma Festival & 2023 Dates

0
659
Story Behind Bathukamma Festival & Schedule Dates
What is Story Behind Bathukamma Festival & Schedule Dates in 2023

What is the Story Behind Bathukamma Festival of Telangana?

1తెలంగాణ బతుకుమ్మ చరిత్ర

బతుకమ్మ పండుగను తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అతి పెద్ద పండుగగా జరుపుకుంటారు. ఈ పండగలో ముఖ్యంగా పూల అలంకరణలు, మంచి మంచి బతుకమ్మ పాటలు మరియు మన హిందూ ఆచారాలతో బతుకమ్మ పండుగ భూమి, నీరు మరియు ప్రకృతిలోని మధ్య సంబంధాన్ని తెలుపుతూ జరుపుకునే పండుగ. అంటు వ్యాధుల నుండి కరువు కాటకాల నుంచి, పాడి పంటలు మంచిగా ఉండాలని, ప్రజలను కాపాడాలని ప్రార్థిస్తూ గౌరమ్మను ఆటపాటలతో అలరిస్తూ, పూజించే వేడుకే ఆ బతుకమ్మ పండుగ. మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back