రాయలసీమలో అతి పెద్ద మట్టివినాయకుడు | 7 వేల కిలోల మట్టితో రూపుదిద్దుకున్న గణనాధుడు

0
1224

రాయలసీమలో అతి పెద్ద మట్టివినాయకుడు | 7 వేల కిలోల మట్టితో రూపుదిద్దుకున్న గణనాధుడు

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here