ఇలా చేస్తే 7 జన్మాల పాపాలు పోయి శాశ్వతమైన పుణ్యం లభిస్తుంది! | Hindu Beliefs

Sins of Births Will be Cut జన్మజన్మల పాపాలు కత్తిరించబడతాయి పూర్వ జన్మలో చేసిన పాపం మనల్ని ఈ జన్మలో ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఆ పాపాల నుండి విముక్తి పొందాలి అంటే ఏం చేయాలి?. 7 జన్మల పాపాలు నుండి విముక్తి పొందాలి అంటే గంగా దసరా రోజున గంగా నదిలో స్నానం చెయ్యాలి. గంగా నదిని అత్యంత పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. గంగా నది ప్రతి నిత్యం పూజలు అందుకుంటుంది. హిందూ మత విశ్వాసాలు ప్రకారం … Continue reading ఇలా చేస్తే 7 జన్మాల పాపాలు పోయి శాశ్వతమైన పుణ్యం లభిస్తుంది! | Hindu Beliefs