అమ్మవారి అనుగ్రహం కోసం ఏమి చేయాలి?

0
735

అమ్మవారి అనుగ్రహం కోసం నిత్యం చేసుకోదగిన సులభమైన పూజావిధానం ఏమిటి? | What is the simplest form of worship that can be performed daily for the blessing of the Goddess in Telugu?

నిత్యం సులభంగా మన దైనందిన కార్యక్రమాలలో కూడా ఇబ్బంది లేకుండా చేసుకునేదే షోడశోపచార పూజ. ఇది చాలా ప్రసిద్ధము, చాలా సులభమూ కూడా. ఇప్పుడు మనకు దొరుకుతున్న స్తోత్ర కదంబాలలో, పూజా కదంబాలలో దొరుకుతుంది. ఆ షోడశోపచార పూజ చేసుకుంటే చాలు. పదహారు మంత్రములు. ఈ పదహారు మంత్రములతో ఆరాధన చేసుకోవచ్చు. అయితే ఆ మంత్రములు శ్లోకములు తెలియకపోతే మరియొక పద్ధతి ఉన్నది. 

“సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే!

శరణ్యే త్రయంబకే గౌరి నారాయణి నమోస్తుతే!! 

అనే మంత్రంతోనే మొత్తం పదహారు చదివి ‘ఆవాహయామి, ఆసనం సమర్పయామి’ అంటూ షోడశోపచార పూజ చేసుకొని మంగళహారతి ఇచ్చుకున్నా అదీ దివ్య ఫలితములే ఇస్తున్నది. ఎందుకంటే ఇది శ్లోకంలా కనపడుతున్నప్పటికీ మహామంత్రమిది. మనకు కావలసిన సర్వ సిద్ధులు, శక్తులూ ఈ శ్లోకంలో ఉన్నాయి. అందుకు నిత్యమూ షోడశోపచార పూజ చేసుకొని నివేదనాదులు సమర్పించుకుంటే ధన్యులమౌతాం.

లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహానికి | How to Get Lakshmi Devi Blessings in Telugu

ఆశీర్వచనాలు ఫలిస్తాయా? | blessings benfits in Telugu