Brahma Kruta Sri Varaha Stuti Lyrics In Telugu | శ్రీ వరాహ స్తుతిః (బ్రహ్మాది కృతం)

0
100
Brahma Kruta Sri Varaha Stuti Lyrics In Telugu PDF
Brahma Kruta Sri Varaha Stuti Lyrics With Meaning In Telugu PDF Download

Brahma Kruta Sri Varaha Stuti Lyrics In Telugu PDF

శ్రీ వరాహ స్తుతిః (బ్రహ్మాది కృతం)

జయ దేవ మహాపోత్రిన్ జయ భూమిధరాచ్యుత |
హిరణ్యాక్షమహారక్షోవిదారణవిచక్షణ || ౧ ||

త్వమనాదిరనంతశ్చ త్వత్తః పరతరో న హి |
త్వమేవ సృష్టికాలేఽపి విధిర్భూత్వా చతుర్ముఖః || ౨ ||

సృజస్యేతజ్జగత్సర్వం పాసి విశ్వం సమంతతః |
కాలాగ్నిరుద్రరూపీ చ కల్పాన్తే సర్వజంతుషు || ౩ ||

అంతర్యామీ భవన్ దేవ సర్వకర్తా త్వమేవ హి |
నిష్కృష్టం బ్రహ్మణో రూపం న జానంతి సురాస్తవ || ౪ ||

ప్రసీద భగవన్ విష్ణో భూమిం స్థాపయ పూర్వవత్ |
సర్వప్రాణినివాసార్థమస్తువన్ విబుధవ్రజాః || ౫ ||

ఇతి శ్రీస్కందపురాణే వేంకటాచలమాహాత్మ్యే దేవకృత శ్రీ వరాహ స్తుతిః |

Sri Varaha Deva Related Stotras

Ambarisha Kruta Maha Sudarshana Stotram in Telugu | శ్రీ మహాసుదర్శన స్తోత్రం (అంబరీష కృతం)

Sri Varaha Ashtottara Shatanamavali In Telugu | శ్రీ వరాహాష్టోత్తరశతనామావళిః

Sri Varaha Ashtottara Shatanama Stotram In Telugu | శ్రీ వరాహాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

Sri Varaha Stuti (Padma Puranam) Lyrics In Telugu | శ్రీ వరాహ స్తుతిః ౩ (పద్మపురాణే)

Sri Varahamukhi Stava Lyrics In Telugu | శ్రీ వరాహముఖీ స్తవః

Sri Varaha Kavacham Lyrics in Telugu | శ్రీ వరాహ కవచం

Simhachala Varaha Narasimha Mangalam Lyrics in Telugu | శ్రీ సింహాచల వరాహనృసింహ మంగళం

శ్రీ వరాహ స్తోత్రం – Sri Varaha Stotram

Sri Adi Varaha Stotram (Bhudevi Krutam) | శ్రీ ఆది వరాహ స్తోత్రం (భూదేవీ కృతం)