బ్రహ్మ ముహూర్తంలో ఇలా చేస్తే మీ ఇంట్లో బంగారు రాశులే | Brahma Muhurtham

0
2028
Brahma Muhurtha
Brahma Muhurtha Significance

Brahma Muhurtha (Brahmamuhurtha)

1బ్రహ్మ ముహూర్తం

ప్రతి రోజు శుభ ముహూర్తాలు, దుర్ముహూర్తాలు ఉంటాయి. అదే సమయంలో బ్రహ్మ ముహూర్తం అనేది కూడా ఒకటి ఉంటుంది.

బ్రహ్మ ముహూర్తం అంటే ఏమిటి? (What is Brahma Muhurtham?)

తెల్లవారుజాము 3 గంటల 30 నిమిషాల నుంచి 5 గంటల 30 నిమిషాల మధ్య ఉన్నా సమయాన్ని బ్రహ్మ ముహూర్తం అని అంటారు. బ్రహ్మ ముహూర్తం సమయం లో మనం అనుకున్న పనులన్నీ
సులభంగా పూర్తి చేయవచ్చు.

Back