Brahma Stotram (Deva Krutam) Lyrics in Telugu | బ్రహ్మ స్తోత్రం (దేవ కృతం)

Sri Brahma Stotram (Deva Krutam) Lyrics in Telugu శ్రీ బ్రహ్మ స్తోత్రం (దేవ కృతం) దేవా ఊచుః | బ్రహ్మణే బ్రహ్మవిజ్ఞానదుగ్ధోదధి విధాయినే | బ్రహ్మతత్త్వదిదృక్షూణాం బ్రహ్మదాయ నమో నమః || ౧ || కష్టసంసారమగ్నానాం సంసారోత్తారహేతవే | సాక్షిణే సర్వభూతానాం సాక్షిహీనాయ తే నమః || ౨ || సర్వధాత్రే విధాత్రే చ సర్వద్వంద్వాపహారిణే | సర్వావస్థాసు సర్వేషాం సాక్షిణే వై నమో నమః || ౩ || పరాత్పరవిహీనాయ పరాయ పరమేష్ఠినే … Continue reading Brahma Stotram (Deva Krutam) Lyrics in Telugu | బ్రహ్మ స్తోత్రం (దేవ కృతం)