యోగాసనాలు వేస్తూ ఉంటే, ఎంత కాలానికి “యోగి” కాగలం?

0
13702

vajrasana-535b613b6c431_exlst

యోగాసనాలు వేసినంత మాత్రాన యోగి కాడు. క్రమం తప్పకుండా యోగాసనాలు వేస్తే మంచి ఆరోగ్యవంతుడౌతాడు అంతే. యోగవిద్య వేరు. యోగాసనాలు వేరు. ‘యోగశ్చిత్తవృత్తి నిరోధః’ – అన్నారు పతంజలి. చిత్తవృత్తులు నిరోధించి, పరమాత్మతో కలిగే సంయోగమే యోగం. దానికి అష్టాంగయోగం ఆధారం. యమ, నియమ, ప్రాణాయామ, ధ్యానాదులు ఇందులో చెప్పబడతాయి. అది ఆహార విహార నియమాలతో, ఇంద్రియ నిగ్రహాలతో సాగించాల్సిన సాధన.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here