వాస్తు ప్రకారం ఎత్తుపల్లాలు ఉన్న స్థలములు కొనవచ్చునా?

0
5082

Vikramshila_Entrance

Back

1. ఈశాన్యం

ఈశాన్య భాగం లో పల్లం వున్న గృహమును నిరభ్యంతరం గా కొనవచ్చు.
ఈశాన్య భాగం లో ఎత్తు గల గృహమును కొనరాదు.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here