గుడ్డు మరియు మాంసాహార పదార్ధాలను తిని గుడికి వెల్లవచ్చా?

egg

Next

2. ముఖ్య గమనిక :

కేవలము గుడ్డు,మాంసములలోనే కాదు ఉల్లి, వెల్లుల్లి, మసాలా దినుసులలో కూడా రజో గుణ లక్షణము  ఉంటుంది .ఇవి కూడా దైవారాధనకు నిషిద్ధం.

…యామిజాల కృష్ణ పవన్ కుమార్ 

Promoted Content
Next

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here