స్త్రీలు సుందరకాండ చదవవచ్చా? పారాయణం చేయవచ్చా?

0
2119

కావ్యమై, ఇతిహాసమై అలరారుతున్న పవిత్ర గ్రంథం రామాయణం. అది ధర్మబోధనమే కాక, మహిమాన్వితం కూడా, అందులో భాగమైన సుందరకాండను స్త్రీలు పారాయణం చేయరాదని చెప్పడానికి ఎక్కడా ప్రమాణం లేదు. స్త్రీలు కూడా పఠించవచ్చు. పారాయణ చేయవచ్చు.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here