చతుర్వేదకృత శివ స్తుతి

0
1011
చతుర్వేదకృత శివ స్తుతి
చతుర్వేదకృత శివ స్తుతి

చతుర్వేదకృత శివ స్తుతి

ఋక్ ఉవాచ:
యదన్తస్థాని భూతాని యతః సర్వం ప్రవర్తతే |
యదాహుస్తత్పరం తత్త్వం స రుద్రస్త్వేక ఏవ హి ||
యజురువాచ:
యో యజ్ఞైరఖిలైరీశో యాగేన చ సమిజ్యతే |
యేన ప్రమాణం హి వయం స ఏకః సర్వదృక్‌ శివః!!
సామవేద ఉవాచ:
యేనేదం భ్రామ్యతే విశ్వం యోగిభిర్యో విచిన్త్యతే |
యద్భాసా భాసతే విశ్వం స ఏకస్త్ర్యంబకః పరః!!
అథర్వ ఉవాచ:
యం ప్రపశ్యన్తి దేవేశం భక్త్యానుగ్రహిణో జనాః |
తమాహురేకం కైవల్యం శంకరం దుఃఖతస్కరమ్‌!!
ప్రణవ ఉవాచ:
న హ్యేష భగవాన్ శక్త్యా స్వాత్మనో వ్యతిరిక్తయా
కదాచిద్రమతే రుద్రో లీలారూపధరో హరః
అసౌ హి భగవానీశః స్వయంజ్యోతిః సనాతనః
ఆనందరూపా తస్యైషా శక్తిర్నాగన్తుకీ శివా!!
నాలుగు వేదములు, ఓంకారం కలిసి బ్రహ్మలోకంలో పలికిన శివతత్త్వ సారములివి. వేదసారంగా చెప్పబడిన ఈ స్తుతుల పఠనం వేదమయ స్తుతి ఫలాన్నిస్తుంది.

శివభక్తులైన వారు పారాయణ చేసుకోదగిన శ్లోకములు. చతుర్వేదములతో శివుని స్తుతించిన పుణ్య విశేషం లభించగలదు.

“మీ ఆధ్యాత్మిక సాధనకు సహాయం చేయటానికి మన హరి ఓం యాప్ ని అందిస్త్నుం.”

ఇకపై మీ వ్యక్తి గత సమస్యల పరిష్కారానికి, ముహూర్తాలకు, మంచిరోజుల నిర్ణయానికి మీ వ్యక్తిగత వివరాలను బట్టి మేము ప్రపంచ ప్రఖ్యాత గాంచిన జ్యోతిష్యులతో, మీ ప్రశ్నకు జవాబు సూచిస్తాము.

వీటితో పాటు ప్రతి రోజు పంచాంగం, రాశిఫలాలు, ఆధ్యాత్మిక సమాచారం, నీతి కథలు, మరెన్నో విషయాలను తెలుసుకోవటానికి మన Hari Om App ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.

మీరు ఇప్పటికే అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంటే, లేటెస్ట్ వెర్షన్ కోసం ఖచితంగా అప్డేట్ చేసుకోండి

Android

iOS


Warning: A non-numeric value encountered in /home/hariom15/public_html/hariome.com/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here