పూజ గది శుభ్రం చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా పాటించవలసిన నియమాలు | Rules For Cleaning Puja Room

0
3385
Rules For Cleaning Puja Room
Rules For Cleaning Puja Room

Rules To Follow While Cleaning Rituals / Pooja Room

1పూజా గదిని శుభ్రపరిచేటప్పుడు పాటించాల్సిన నియమాలు

హిందూ మతంలో ప్రతి ఇంట్లో దేవుడి గది ఉండటం సర్వసాధారణం. హిందువులు దేవుడి గదిని ఎంతో పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. మనం పూజ గది శుభ్రం చేసేటప్పుడు తప్పకుండా కొన్ని జాగ్రత్తలు మరియు నియమాలు పాటించాలి. ఒకవేళ నియమాలు పాటించకపోతే సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ. అందుచేతనే నియమాలు తప్పకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలి. మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back