మధుమేహం నియంత్రణకు | How to Control Diabetis in Telugu

0
5976
control of diabetis
మధుమేహం నియంత్రణకు | How to Control Diabetis in Telugu
Back

1. శలభాసనంతో మధుమేహం నియంత్రణ

శలభాసనం తామర స్థితి తెలుపుతుంది. ఇది పశ్చమోత్తనాసనానికి, హలాసనానికి వ్యతిరేక స్థితిలో ఉంటుంది. దీనివలన శరీరానికి ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here