గోవు – గంగ | Cow and Ganga Motivational Story in Telugu

0
3918
a800155ba1fa0a79b03789aa91ddbf42
గోవు – గంగ | Cow and Ganga Motivational Story in Telugu
Back

1. ఆవును బ్రతికించడానికి నేలకు దిగిన గంగాదేవి కథ

హిందూ ధర్మం లో ఆవుయొక్క ప్రాముఖ్యత అందరికీ తెలిసిందే. మరి అటువంటి ఆవుని పోరాపాటునైనా చంపడం బ్రహ్మ హత్యాపాతకంగా ఒక కాలం లో పరిగణించేవారు.

సాక్శ్యాత్తూ గంగా దేవే ఒక గోవుని బ్రతికించడానికి నెలకు దిగింది. దక్షిణ భారత గంగ గా ఆమె పేరు మనందరికీ సుపరిచితమే. ఆమె పేరేమిటో ఆకథ ఏమిటో తెలుసుకోవాలంటే చదవండి…

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here