గోవు – గంగ | Cow and Ganga Motivational Story in Telugu

ఆవును బ్రతికించడానికి నేలకు దిగిన గంగాదేవి కథ హిందూ ధర్మం లో ఆవుయొక్క ప్రాముఖ్యత అందరికీ తెలిసిందే. మరి అటువంటి ఆవుని పోరాపాటునైనా చంపడం బ్రహ్మ హత్యాపాతకంగా ఒక కాలం లో పరిగణించేవారు. సాక్శ్యాత్తూ గంగా దేవే ఒక గోవుని బ్రతికించడానికి నెలకు దిగింది. దక్షిణ భారత గంగ గా ఆమె పేరు మనందరికీ సుపరిచితమే. ఆమె పేరేమిటో ఆకథ ఏమిటో తెలుసుకోవాలంటే చదవండి… పూర్వం దండకారణ్య ప్రాంతం లో జరిగిన కథ పూర్వం దండకారణ్య ప్రాంతం … Continue reading గోవు – గంగ | Cow and Ganga Motivational Story in Telugu