దామోదర ద్వాదశి ప్రాముఖ్యత, విశిష్టత, పూజా విధానం & ఆచారాలు | Damodar Dwadashi 2023

0
673
Damodar Dwadashi Significance, Puja Vidh & Rituals
Damodar Dwadashi Significance, Puja Vidh & Rituals

Damodar Dwadashi 2023

1దామోదర ద్వాదశి

శ్రావణ శుద్ధ ఏకాదశి రోజున ప్రారంభించిన ఉపవాసం దామోదర ద్వాదశి రోజున విరమిస్తుంటారు. సాలగ్రామాన్ని శ్రావణ శుద్ధ ద్వాదశి నాడు ధనం చేస్తే శుభ ఫలితాలు వస్తాయి అని నమ్మకం. శ్రావణ శుద్ధ ద్వాదశి దామోదర ద్వాదశి అని అంటారు. తేది & ముహూర్తం వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back