దేవతల్లో ఇద్దరికి మాత్రమే శని పట్టలేదు! ఎవరు వారు?! Only Two of the Deities Were Not Effected by Shanidev Dosh

0
28542
Only Two of the Deities Were Not Effected by Shanidev Dosh
Only Two of the Deities Were Not Effected by Shanidev Dosh

Deities Who Are Not Affected by Shani Dosh

1శనీశ్వరుడి చేడు ప్రభావం పట్టని దేవతలు

దేవుడైన మనిషైన జీవితంలో ఒక్కసారైన చిన్న లేదా పెద్ద శని దోషం పట్టని వారు ఉన్నరంటే అతీయశయోక్తి కాదు. కాని ఇప్పటివరకు దేవతల్లో ఇద్దరికీ మాత్రమే శనీశ్వరుడి ప్రభావం లేదని శాస్త్రాలలో చెప్పబడింది. శనీశ్వరుని ప్రభావం విఘ్నేశ్వరుడు, హనుమంతునిపై పడలేదని పురాణాలు చెపుతున్నాయి. కథ వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back