తిరుమలలో భక్తలు చేయవలసినవి – Devotees Things to do in Tirumala

0
4372

Devotees Things to do in Tirumala

What the Devotees do in Tirumala

తిరుమలకు బయలుదేరేముందు మీమీ ఇష్టదేవతలను పూజించండి.

Back

1. varaha swamy

శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామిని దర్శించే ముందు శ్రీవారిపుష్కరిణిలో స్నానంచేసి, శ్రీవరాహస్వామిని పూజించండి.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here