అసలైన దానం (ఈరోజు కథ) | Story of Donation in Telugu

0
12379
  • The_Golden_Mongoose__32449.1299733426.1280.1280
Next బటన్ నొక్కకుండా మొత్తం కంటెంట్ సింగల్ పేజీ లో మరింత సులువుగా చదవటానికి మన హరి ఓం యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి Android / iOS 

అసలైన దానం (ఈరోజు కథ)

దాన ధర్మాలు ఫలితాన్ని ఆశించి చేసినప్పుడు వాటి సార్థకతను కోల్పోతాయి. అటువంటి దానాలవల్ల మనదగ్గర ఉన్న ధన సంపద మాత్రమే ప్రదర్శింపబడుతుంది కానీ దానగుణం, మంచితనం కాదు.

అసలైన దాన గుణం ఎంతగొప్పదో చెప్పే ఒక మహాభారత కథను తెలుసుకుందాం.

2. ముంగిస నిరాశ

ఆ సమయం లో ఒక ముంగిస ఆ యాగ విభూతిలో దొర్లుతూ కనిపించింది. ఆ విభూతిని ఒంటికి పులుముకుని తన శరీరాన్ని చూసుకున్న ఆ ముంగిస ధర్మరాజును నిరాశగా చూసింది.

ఆ ముంగిస శరీరం సగభాగం బంగారువర్ణం లో ఉంది. ధర్మరాజు ఆ ముంగిస నిరాశకు కారణమేమిటని అడిగాడు.

అప్పుడా ముంగిస ‘రాజా నీ యాగం, యాగార్థం నీవు చేసిన దానాలలో నిజాయితీలేదు’ అంది. ముంగిస మాటలకు ఖిన్నుడైన ధర్మరాజు ‘అమ్మా ఎవరునీవు? నా యాగం లో లోపమేమిటో దయచేసి చెప్ప’మని అడిగాడు. అప్పుడు ముంగిస ధర్మరాజుకు ఒక సంగతి చెప్పింది.

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here