ప్రపంచంలోనే ఒకే ఒక్క యముడి ఆలయం!? Dharmapuri Yama Dharmaraja Temple

0
1513
Dharmapuri Yama Dharmaraja Temple
Dharmapuri Yama Dharmaraja Temple History Timings & Significance

Yama Temple at Dharmapuri in Karimnagar District, Telangana

1ధర్మపురి శ్రీ యమధర్మరాజు ఆలయం

మనం సాధారణంగా ప్రతి చోట అందరి దేవుళ్ళకు చాలా చోట్ల చాలా దేవాలయాలు నిర్మిస్తారు. కానీ యమధర్మరాజుకు మాత్రం మన భారతదేశంలో ఒకే ఒక దేవాలయం ఉంది. అది ఏక్కడ ఉంది?, ఆ దేవాలయం గురించిన వివరాలు మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. మన ప్రాణాలు హరించే యముడికి ఆలయం ఇక్కడ విశిష్టత గురుంచి పక్క పేజీలో తెలుసుకుందాం!.

Back