ధర్మో రక్షతి రక్షితః అంటే? | What Dharmo Rakshati Rakshitaha in Telugu?

1
11729
ధర్మో రక్షతి రక్షితః అంటే?
What Dharmo Rakshati Rakshitaha in Telugu

Dharmo Rakshati Rakshitaha

Back

1. ధర్మో రక్షతి రక్షితః అనే వాక్యం ఎక్కడి నుండీ గ్రహింపబడింది?

“ధర్మో రక్షతి రక్షితః” -ఈ వాక్యం భారతీయ ఆత్మకు ప్రతీక. (Dharmo Rakshati Rakshitaha)

మనుస్మృతి నుండి “ధర్మో రక్షతి రక్షితః” అనే వాక్యం తీసుకొనబడింది.

Promoted Content
Back

1 COMMENT

  1. ధర్మాన్ని పట్టుకొని ఉండడమంటే …. శ్రీ కృష్ణుడ్ని పట్టుకొని ఉన్నట్లే….
    ఎందుకంటే… పాండవులు ధర్మాన్నివదల్లేదు కాబట్టి.. కృష్ణుడు పాండవులను వదలలేదు..

    keep going pradeep ji

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here