కిటికీ ముందు ఈ వస్తువు అస్సలు ఉంచకండి!! ఈ కష్టాలు తప్పవు | Vastu Tips for Windows

0
685
Vastu Rules for Windows at Home
Vastu Rules for Windows at Home

Do Not Keep This Item in Front of the Window

1కిటికీ ముందు ఈ వస్తువు అస్సలు ఉంచకండి

సొంత ఇల్లు నిర్మాణం వాస్తు ప్రకారం నిర్మించుకోవాలి అప్పుడే ఆరోగ్యం, సంపద,శ్రేయస్సు కలుగుతుంది. ఇంట్లో తలుపులు, కిటికీలు పెట్టే విషయంలో కూడా వాస్తు నియమాలు పాటిస్తే శుభ ఫలితాలు వస్తాయి. కిటికీల విషయంలో వాస్తు పాటించకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవు. మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back