తలంటు స్నానాలు ఏయేరోజుల్లో ఎటువంటి ఫలితాన్నిస్తాయి? | Benefits of head bath in different days in telugu?

5
73134

head bath

Benefits of head bath in different days

ఆదివారం – తాపం
సోమవారం – కాంతి
మంగళవారం – మంచిదికాదు
బుధవారం – లక్ష్మీ
గురువారం – ధననాశం
శుక్రవారం – విపత్తు
శనివారం – భోగం
(ఇవి పురుషులకు మాత్రమే. స్త్రీలు రోజూ తలంటు చేసుకోవచ్చు. పురుషులు ప్రత్యేక దీక్షల్లో ఉన్నప్పుడు, వ్రతాలు చేసేప్పుడు ఈ నిబంధన అడ్డురాదు).

Benefits of head bath in different days

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here