మీకు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ పితామహుని గురంచి తెలుసా ? | Father of Plastic Surgery in Telugu

0
9987
susruthatw3
మీకు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ పితామహుని గురంచి తెలుసా ? | Father of Plastic Surgery in Telugu
Back

1. సుశ్రుతుడు

సుశ్రుతుడు క్రీ.పూ 4 వ శతాబ్దమునకు చెందినవాడు.ఇంతకు మించి వీరి వృత్తాంతము తెలియరావడం లేదు.

వీరు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ పితామహుడు.మరియు మత్తుమందు ఉపయోగించడంలోనూ,కంటి శుక్లాలు తొలగించడంలోనూ,మూత్రపిండరాళ్ళు తొలగించడంలోనూ మరియు విరిగిన ఎముకలు అతికించడంలోనూ అనుభవజ్ఞులు.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here