శ్రీ మహావిష్ణువు ప్రతి నామం ప్రత్యేకం! నారాయణుడికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందో తెలుసా? | Lord Vishnu Secretes & Vedic Doubts

0
1074
How Sri Narayana Name Got
How Sri Maha Vishnu Got the Name as “Sri Narayana”?

How Sri Narayana Name Got?

1నారాయణుడికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందో తెలుసా?

హిందూ మతంలో అధిక మాసానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ అధికమాసం విష్ణువుకు ప్రీతికరమైనది. విష్ణువుకు అచ్యుత, జనార్దన, హరి, అనంత పురుషోత్తముడు మొదలైన అనేక పేర్లతో పిలుస్తారు. ఒక్కో పేరుకి ఒక్కో మహిమ, ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటుంది. జ్యోతిష్య శాత్రం ప్రకారం విష్ణువుకు నారాయణుడు అనే పేరు ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకుందాం!. మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back