హిందూ ధర్మానికి కేంద్ర బిందువు ఏమిటో మీకు తెలుసా ? | About Hindu Dharma in Telugu

0
7937
do-you-know-what-is-the-central-principle-of-hindu-dharma
Hindu Dharma

 Hindu Dharma

Back

1. ఓంకారం ఏమిటి?

“ఓం” అనే ఏకాక్షర మంత్రం… చాలా శక్తివంతమైంది. దీనినే ప్రణవమని అంటారు. అకార, ఉకార, మకార శబ్దములతో ఏర్పడింది ఓంకారం. త్రిమూర్తి స్వరూపముగా ఓం, ఓమ్, లేదా ఓంకారము చెప్పబడుతోంది. 

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here