శని-రాహు యుతి వల్ల ఈ రాశుల వారికి ఉహించని కష్టాలు ఏప్పటి వరకో తెలుసా?! | Shani Rahu Yuti 2023

0
738
Shani Rahu Yuti 2023
Shani Rahu Yuti 2023 Effect & Remedies

Shani Rahu Yuti 2023

1శని-రాహు యుతి

శని రాహువుకు అధిపతి అయిన శతభిషా నక్షత్రంలో సంచరిస్తాడు. శని-రాహు ప్రభావం వలన ఈ రాశుల వారికి చెడు ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఈ ఐదు రాశుల వారికి సమస్యలు తప్పవు. అక్టోబర్ 17వ తేదీ నుండి వారికి బాగుంటుంది.

శని-రాహువుల వల్ల ఏయే రాశుల వల్ల సమస్యలు వస్తున్నాయో తెలుసుకుందాం. ఒక్కో రాశి గురుంచి తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back