శుక్రుడి తిరోగమనం వల్ల జాక్ పాట్ కొట్టబోయే వారు వీరు మత్రమే! | Shukra Vakri 2023

0
54699
Shukra Vakri 2023
Shukra Vakri 2023 Impact

Shukra Vakri 2023

1శుక్రుడి తిరోగమనం

జులై 23న శుక్రుడు సింహరాశిలో తిరోగమనం చేశారు. ఈ తిరోగమనం వల్ల కొన్ని రాశుల అదృష్ట కాలం ప్రారంభమవుతుంది. గ్రహాలు మంచి స్థానంలో సంచారం చేసినప్పుడు మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ప్రతికుల స్థానంలో సంచారం చేసినప్పుడు ప్రతికూల ఫలితాలు వస్తాయి. సింహరాశిలో సంపదలకు అధిపతి శుక్ర గ్రహం తిరోగమనం వల్ల 3 రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం వస్తుంది . 3 రాశులు ఏంటో తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు. ఒక్కో రాశి గురుంచి తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back